วิศวกรโยธา / วิศวกรก่อสร้าง    จำนวน   3  อัตรา

คุณสมบัติ

 เพศชาย/หญิง     อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

 วุฒิบริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 สามารถวางแผนงานก่อสร้างและทำให้เป็นไปตามแผนงานที่ว่างไว้ได้

 มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สมพันธ์ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถาปนิก        จำนวน    3  อัตรา

คุณสมบัติ

 เพศชาย/หญิง      อายุ25 ปี ขึ้นไป

 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นของงานเขียนแบบ/ออกแบบได้

 มีความสามารถควบคุมงานประสานงานก่อสร้างได้เคลียร์แบบขออนุญาตแบบก่อสร้างได้

 มีประสบการณ์ในการออกแบบ/เขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 มีใบอนุญาตทางด้านสถาปนิกจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ธุรการ            จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ

 เพศชาย/หญิง     อายุ 25 ปีขึ้นไป

 วุฒิปวส. ปริญญาตรี สาขา การจัดการ,, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 มีความสามารถใช้โปรแกรมMicrosoft ได้เป็นอย่างดี

 มีบุคลิกภาพดีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานได้คล่องแคล่ว

 มีประสบการณ์ด้านธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานฝ่ายการตลาด        จำนวน    2 อัตรา

คุณสมบัติ

 เพศชาย/หญิง   อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป

 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการตลาด

 ใช้โปรแกรมPhoto Shop ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, illustrator ได้

 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีคล่องแคล่ว

 มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานขาย    จำนวน หลายอัตรา

คุณสมบัติ

 ชาย/หญิง   อายุ 23 ปีขึ้นไป

 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

 มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและองค์กร

 ขยันมีวินัย เชื่อมั่นในตนเอง

 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้

 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเร็ว

 มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผจก.ฝ่ายขาย        จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ

 ชาย/หญิง   อายุ 25ปีขึ้นไป

 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความเป็นผู้นำ

 มีทักษะเชิงงานบริหาร รู้จักลำดับความสำคัญ และมีทรรศนะคติเชิงบวกทำงานเร็ว

 สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี

 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

 มีประสบการณ์การขาย 2 – 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

free coupon codes rite aid coupon deals walgreens pharmacy coupon
valtrex 1g go keflex 250mg
gabapentin link vardenafil 10mg
viagra coupon softballspa.com prescription drug coupons
canada drug pharmacy coupon crmsociety.com prescription drug coupons
prescription card discount cialis coupons online prescription drug cards
diprosone psoriasis diprosone pommade diprosone enceinte
allowance allods online allo
anafranil 75 mg anafranil 25 anafranil
lasix precisa de receita lasix injetavel lasix para que serve
teenage pregnancy abortion pills over the counter abortion clinics in houston
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis
abortion pill side effects activeslo.com how to have an abortion pill
neurontin 100 mg zygonie.com neurontin 400
lamisil para que sirve blog.idilbaby.com lamisil cream
strattera coupon printable amres.nl discount strattera
cialis coupons online cialis coupon coupons for prescriptions
ldn immune system news.hostnetindia.com vivitrol drug interactions
naltrexone for opiate withdrawal order low dose naltrexone online lose dose naltrexone
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink  
 Copyright © 2010 HBCENTRIC.CO.TH All Rights Reserved.