ประเภทบ้าน :
จำนวนชั้น :  ชั้น
ขนาดพื้นที่ :  ตร.ม
จำนวนห้องนอน :  ห้อง
จำนวนห้องน้ำ :  ห้อง
พื้นที่จอดรถ :  คัน
รายการวัสดุ :
ราคา :
 
คลิ๊ก เลือก แบบบ้านที่ต้องการเปรียบเทียบ
จากรูปภาพ แบบบ้านแต่ละหลังได้เลยครับ


 
   

 
 รหัส : 1
 ชื่อบ้าน : CARA
ขนาดพื้นที่ : 55.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 1  ห้อง
ห้องน้ำ : 1  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 1,849,450  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 3
 ชื่อบ้าน : CIERA
ขนาดพื้นที่ : 91.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 2  ห้อง
ห้องน้ำ : 1  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 2,820,475  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 4
 ชื่อบ้าน : CLAUDIA
ขนาดพื้นที่ : 116.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 2,733,805  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 5
 ชื่อบ้าน : COSMOS
ขนาดพื้นที่ : 172.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 3,614,950  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 6
 ชื่อบ้าน : DAISY
ขนาดพื้นที่ : 247.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 3  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 5,104,925  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 7
 ชื่อบ้าน : FREESIA
ขนาดพื้นที่ : 295.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 7  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 5,793,588  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 8
 ชื่อบ้าน : SALVIA
ขนาดพื้นที่ : 478.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 5  ห้อง
ห้องน้ำ : 6  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 10,450,110  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 9
 ชื่อบ้าน : SOPHIE
ขนาดพื้นที่ : 151.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 4,084,279  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 10
 ชื่อบ้าน : IVY
ขนาดพื้นที่ : 223.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 4  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 5,456,714  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 11
 ชื่อบ้าน : ANNA
ขนาดพื้นที่ : 264.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 6,230,592  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 12
 ชื่อบ้าน : EMMA
ขนาดพื้นที่ : 234.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 4  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 5,509,717  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 13
 ชื่อบ้าน : ELLA
ขนาดพื้นที่ : 144.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 3,631,428  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 14
 ชื่อบ้าน : LYDIA
ขนาดพื้นที่ : 145.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 3,609,493  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 15
 ชื่อบ้าน : ALICE
ขนาดพื้นที่ : 238.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 4  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 4,936,700  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 16
 ชื่อบ้าน : JASMIN
ขนาดพื้นที่ : 87.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 2  ห้อง
ห้องน้ำ : 1  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 2,672,023  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 17
 ชื่อบ้าน : PASO
ขนาดพื้นที่ : 108.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 3,216,985  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 18
 ชื่อบ้าน : CINDY
ขนาดพื้นที่ : 164.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 3,667,969  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 19
 ชื่อบ้าน : FENDI
ขนาดพื้นที่ : 295.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 5  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 6,254,185  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 20
 ชื่อบ้าน : MONIC
ขนาดพื้นที่ : 147.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 3  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 3,442,894  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 21
 ชื่อบ้าน : MERCY
ขนาดพื้นที่ : 188.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 3  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 4,502,365  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 22
 ชื่อบ้าน : MOLLY
ขนาดพื้นที่ : 209.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 4  ห้อง
ห้องน้ำ : 3  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 4,859,076  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 23
 ชื่อบ้าน : MAXIM
ขนาดพื้นที่ : 249.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 5  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 5,656,917  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 24
 ชื่อบ้าน : CARA ECO Energy
ขนาดพื้นที่ : 55.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 1  ห้อง
ห้องน้ำ : 1  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 2,433,625  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 25
 ชื่อบ้าน : CLAUDIA ECO Energy
ขนาดพื้นที่ : 116.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 3  ห้อง
ห้องน้ำ : 2  ห้อง
จอดรถ : 1  คัน
ราคา : 3,409,760  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 26
 ชื่อบ้าน : FREESIA ECO Energy
ขนาดพื้นที่ : 295.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 7  ห้อง
ห้องน้ำ : 4  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 6,827,409  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
 รหัส : 27
 ชื่อบ้าน : CHRISTINA
ขนาดพื้นที่ : 441.00  ตร.ม.
ห้องนอน : 5  ห้อง
ห้องน้ำ : 6  ห้อง
จอดรถ : 2  คัน
ราคา : 10,062,770  บาท
เปรียบเทียบบ้าน :
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink  
 Copyright © 2010 HBCENTRIC.CO.TH All Rights Reserved.