ขั้นตอนเตรียมที่ดินก่อนปลูกสร้าง

ขั้นตอนการเตรียมที่ดินก่อนการปลูกสร้าง

  1. ที่ดินของลูกค้าจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากที่ดินของลูกค้าอยู่นอกเขตการให้บริการนี้ ทางบริษัท HBC จำเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคิดเป็นยอดเงินตามระยะทางที่ไกลออกไปตามระยะทางจริง และคิดเพิ่มเพียงครั้งเดียวรวมไปกับราคาค่าก่อสร้างบ้าน
  2. ที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ หรือจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทเข้าไปปลูกสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
  3. ที่ดินของลูกค้าจะต้องมีสายเมนของไฟฟ้าและน้ำประปาผ่าน รวมถึงต้องมีพื้นที่สำหรับจัดที่พักให้คนงานและเก็บวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้าง
  4. ลูกค้าจะต้องปรับหน้าดินหรือถมที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ทางบริษัทเข้าไปทำการปลูกสร้าง
  5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผ่านทางหรือการประกันความเสียหาย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนั้นทั้งหมด
how to coupon at rite aid read rite aid online coupons
cialis coupon free prescription drug discount card cialis coupon card
cialis coupon card read copay cards for prescription drugs
prescription drug cards cialis.com coupon coupon for cialis
nimodipine tabletta blog.pragmos.it nimodipine tabletta
tera terrassendielen teratogen
nootropil 1200 nootropil wiki nootropil 800 g
abortion info abortion nyc abortion pill stories
abortion clinics in los angeles lakeerengallery.com how is an abortion performed
abortion pill video abortion pill information the cost of abortion
abortion pill clinics in md free abortion pill how much is the abortion pill
free abortion pill abortion pill prices misoprostol abortion
about abortion pill abortion pill pros and cons abortion pill is murder
medication coupons americanstreethockey.com coupons for drugs
abortion pill services britmilk.co.uk should abortion pill be legal
voltaren retard voltaren gel voltaren gel
vivitrol drug interactions naltrexone in the treatment of alcohol dependence vivitrol alcohol treatment
vivitrol for opiate addiction partickcurlingclub.co.uk naltrexone for alcohol
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink  
 Copyright © 2010 HBCENTRIC.CO.TH All Rights Reserved.