คณะผู้บริหาร

 ในช่วงเริ่มต้น บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Efficient Home) เป็นแนวคิดการสร้างบ้านที่หลายฝ่ายอาจมองว่า เป็นเพียงกระแสๆ หนึ่งจากการรณรงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) และปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต (Lack of Production Factors) หรือเป็นเพียงนโยบายส่งเสริมการตลาดของบริษัทรับสร้างบ้านที่ไม่มีการดำเนินงานอย่างจริงจังนัก แต่บทพิสูจน์การดำเนินงานของบริษัท โฮม บิวเดอร์ เซนทริค จำกัด หรือ ‘HBC’ สะท้อนถึง ความสำเร็จของการเป็นศูนย์รับสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นสูงสุด ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศชั้นนำ รวมทั้งการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบ้านอยู่อาศัย ความมั่นคง ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

   นอกจากนั้นแล้ว นโยบายประหยัดพลังงานของภาครัฐที่มีมาโดยต่อเนื่อง อาทิ โครงการลดใช้พลังงานของทุกภาคส่วน (Reduction of Energy Use)     การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ทำให้ภาคประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยเองต่างก็เล็งเห็นประโยชน์ของการลดใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น         และส่งผลให้ปัจจุบันนี้        บ้านประหยัดพลังงานเป็นทางเลือกที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับถึงความคุ้มค่าและผลตอบแทนในระยะยาว

   ความต้องการสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ยิ่งมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ งานบริการหลังการขาย (After Sales Services) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design and Product Development) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของบ้านทุกหลังให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Principles of Engineering and Architectural Design) ทำให้ลูกค้าที่เราส่งมอบบ้านไปแล้วรู้สึกอุ่นใจภายใต้โครงสร้างบ้านที่มั่นคง แข็งแรง ทั้งยังรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลภายในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล           (Quality Management Standard,, International Standard Organization - ISO 19001)  


rite aid coupon how to coupon at rite aid walgreens deals this week
metronidazole 200mg clomid cephalexin 250mg
can i take viagra with coffee canitake.net can i take viagra with coffee
type 2 diabetes and sexuality cialis dosage amounts
prescription card discount go prescription drug cards
cialis coupon free prescription drug discount card cialis coupon card
new prescription coupons discount prescriptions coupons prescriptions coupons
diprosone psoriasis diprosone pommade diprosone enceinte
allowance rg-group.com allo
cialis coupon card cialis discounts coupons printable cialis coupon
vitamin c abortion abortion places abortion pill reviews
cialis.com coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
cialis coupons 2015 cialis prescription coupon cialis coupon 2015
abortion pill clinics in md klitvejen.dk what is abortion pill
lamisil para que sirve blog.idilbaby.com lamisil cream
discount prescription coupons bangzontheweb.com coupons prescriptions
dilation and curettage recovery dilation and curettage instruments vacuum for abortion
how much is an abortion pill different types of abortion pill medication abortion pill
cialis coupons and discounts pureheartvision.org discount coupons for prescriptions
voltaren retard voltaren gel voltaren gel
late term abortion pill clinics abortion pill side effects should abortion pill be legal
cialis coupon coupons for cialis printable coupons for prescription medications
abortion pill cost without insurance the cost of abortion abortion pill side effects
abortion clinics in houston tx methods of abortion pill abortion pill process
abortion pill clinics in houston cost of medical abortion definition of abortion pill
pregnancy abortion methods how does the abortion pill work abortion risks
cialis discount coupons dotnet4hosting.asphostportal.com cialis coupons from lilly
heroin addiction treatment centaurico.com naltrexone otc
mechanism of action of naltrexone vivitrol injection side effects does naltrexone block tramadol
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink  
 Copyright © 2010 HBCENTRIC.CO.TH All Rights Reserved.